Odbiór mieszkania od dewelopera
05 lutego 2023

Warunków techniczne przy odbiorze technicznym mieszkań od dewelopera - odbiór mieszkania od dewelopera

Warunki techniczne odbioru mieszkania (odbiór mieszkania od dewelopera)

 

Dziś samo mięsko, czyli praktyczne zapisy z obwieszczenia (...) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

Mieszkanie (odbiór mieszkania od dewelopera)

 

drzwi do mieszkań

 

szerokość 0,9 m i wysokość 2 m (w świetle ościeżnicy), wysokość progu max 2cm

 

Wysokość pomieszczeń – 2,5m

 

Okna

 

stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do po-wierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8

 

Tynk

 

pokrycie przewodów elektrycznych tynkiem grubości min. 5mm

 

Garaż

 

Miejsce postojowe - wymiary

 

Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
1) szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;
2) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
 

Miejsce postojowe - spadek

 
Stanowiska postojowe (...) ze spadkiem zapewniającym spływ wody
 

Miejsce postojowe - wysokość 

 
1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m;
 

Brama garażowa

 

2) wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle;

 

Balkony

 

Balustrada

Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy (m) – 1,1m
Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady (m) – 0,12cm
 
 
wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław odbiór mieszkania od dewelopera odbiór mieszkania od dewelopera odbiór mieszkania od dewelopera odbiór mieszkania od dewelopera wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław wykończenie mieszkania pod klucz Wrocław
remont mieszkania wrocław

KRASNALBUD

odbieracz mieszkań wrocław

ZADZWOŃ

odbieracz mieszkań wrocław
odbieracz mieszkań wrocław

+48 508 873 714

biuro@krasnalbud.pl

odbieracz mieszkań wrocław