odbiór mieszkania od dewelopera
01 lutego 2023

ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA A POLSKIE PRAWO ( odbiór mieszkania od dewelopera )

Odbiór mieszkania - akty prawne ( odbiór mieszkania od dewelopera )

 

Dziś o pierwszej wytycznej, która jest podstawą do wytknięcia usterek w mieszkaniu, których to usunięcie będzie obowiązkiem dewelopera. Mowa tu o wspomnianym we wcześniejszym już wpisie z serii #krb_odbiory - PRAWIE POLSKIM.
Głównymi dokumentami są tu ustawy oraz rozporządzenia. Najważniejsze z nich w naszym przypadku to:

 

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Odbiór mieszkania od dewelopera)

 

W nim zawarte jest wiele zasad, parametrów i wartości, na które możemy się powołać podczas odbioru.

 

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Odbiór mieszkania od dewelopera)

 

Jest podstawą do wymagania usunięcia usterek przez dewelopera w określonym czasie

 

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Odbiór mieszkania od dewelopera)

 

Mówi jasno jaką normą mamy się podpierać przy liczeniu powierzchni.

 

Dla ambitnych:

 

Są jeszcze dwie ustawy, do których będę nawiązywać w późniejszych wpisach, ale z punktu widzenia „odbieracza” mieszkania są one mniej ważne, dlatego po prostu chcę żebyś wiedział, że są to:
 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane
 
- Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji.
 
Następne wpisy będą czystymi wytycznymi, dopuszczalnymi normami, które będziesz mógł sprawdzić w swoim nowo odbieranym mieszkaniu.
Do następnego !

 

 

 odbiór mieszkania od dewelopera. odbiór mieszkania od dewelopera. odbiór mieszkania od dewelopera. odbiór mieszkania od dewelopera. odbiór mieszkania od dewelopera. odbiór mieszkania od dewelopera. odbiór mieszkania od dewelopera. odbiór mieszkania od dewelopera. odbiór mieszkania od dewelopera. odbiór mieszkania od dewelopera. odbiór mieszkania od dewelopera. odbiór mieszkania od dewelopera. 

 

remont mieszkania wrocław

KRASNALBUD

odbieracz mieszkań wrocław

ZADZWOŃ

odbieracz mieszkań wrocław
odbieracz mieszkań wrocław

+48 508 873 714

biuro@krasnalbud.pl

odbieracz mieszkań wrocław